1 Rapportering for bruk av kompetansemidlar i landbruket 2018 Opne dokument