1 Myndigheitskontakt og partssamarbeid innan samferdsel Opne dokument