1 Staten må ta et større ansvar for naturødeleggelser Opne dokument
2 Vedlegg Opne dokument