1 Høyring - ny forskrift om råd for eldre, for personar med funksjonsnedsetting og for ungdom. Opne dokument