1 Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunane - fråsegn frå Vestland fylkeskommune Opne dokument