1 Ny tannklinikk på Straume - Øygarden tannklinikk - leigeavtale Opne dokument
2 Leigeavtale Opne dokument
3 Planteikning - 1. etg. Opne dokument
4 Planteikning - u.etg. (parkering) Opne dokument
5 Situasjonskart Opne dokument