1 Disponering av restmidlar frå Næringsbarometer-fondet Opne dokument