1 Status for flytting av Hordaland Teater (HoT) Opne dokument