1 Spørsmål frå Kvamme (A) - kor mykje kan ein fylkeskommune gje i garantiar for bompengelån? Opne dokument