1 Bompengar for låg- og nullutsleppskøyretøy takstgruppe 2 Opne dokument