1 Vidareføring av tiltak for å møte omstillingsutfordringane til industrien i Hordaland Opne dokument