1 Læretid i byggdriftarfaget etter fullført Vg2 Elenergi - unntaksordning for 2019 Opne dokument