1 Spørsmål frå Oen (SV) - Nye Sotra vgs, ny vurdering av tomt pga utsett Sotrasamband? Opne dokument