1 Søknad gjennom Vigo til programområde med vekt på eit særleg tilbod Opne dokument