1 Tilskot til tiltak for auka sykkelbruk i kommunar og fylkeskommunar – tildeling av midlar 2018 Opne dokument
2 Tilsegnsbrev frå Statens vegvesen Opne dokument
3 Søknad frå Hordaland fylkeskommune: Tilskot til tiltak for auka sykkelbruk i kommunar og fylkeskommunar Opne dokument