1 Voss vgs - kjøp av landbruksareal nær skulen Opne dokument
2 Kjøpekontrakt gnr 54 bnr 4 Opne dokument
3 Kart våninghus og tun som er unnateke kjøpet Opne dokument
4 Verditakst Opne dokument
5 Gardskart gnr 54 bnr 4 Opne dokument
6 Gardskart gnr 54 bnr 5 - eige areal Opne dokument