1 Regional plan for vassforvaltning - høyring av planprogram og hovudutfordringar for Hordaland og Sogn og Fjordane Opne dokument
2 Planprogram utkast Opne dokument
3 handlingsprogram Hordaland utkast Opne dokument
4 Utforingsdokument for Hordaland -utkast Opne dokument
5 Utfordringsdokument for Sogn og Fjordane - utkast Opne dokument
6 Hovudutfordringar Hardanger vassområde - utkast Opne dokument
7 Hovudutfordringar Sunnhordland vassområde - utkast Opne dokument
8 Hovudutfordringar Nordhordland vassområde - utkast Opne dokument
9 Hovudutfordringar Voss-Osterfjorden vassområde - utkast Opne dokument
10 Hovudutfordringar for vassområde Vest- utkast Opne dokument