1 Klage over tildeling av ruteløyve til Taxi/Bus Odda AS Opne dokument
2 Klage på rutekonsesjon Opne dokument
3 klage på tildeling av rutekonsesjon - finale Opne dokument