1 Utleige av tomt til fleirbrukshus til idrettslag på Voss - gnr. 54 bnr. 5 Opne dokument
2 Oversiktskart Opne dokument
3 Leigeavtale Opne dokument