1 Gjennomførte tilsyn i Hordaland fylkeskommune januar - september 2014 Opne dokument