1 Refinansiering av sertifikatlån 390 mill. kr Opne dokument