1 Rekneskapsrapport pr. februar 2019 Opne dokument