1 Tariffoppgjer 2014 - budsjettregulering Opne dokument