1 Spørsmål frå Njærheim (V) - påskeruta Eidesvik-Espevær og pendlarrute Leirvik-Bergen Opne dokument
2 Følgeepost - spørsmål til fylkesutvalet 28 03 19 Opne dokument