1 Fylkesutvalet i Hordaland Opne dokument
2 Innkalling generalforsamling våren 2019 Opne dokument
3 §2-2 Gamal-2 Opne dokument
4 § 2-2 Ny-1 Opne dokument