1 Spørsmål frå Oen - SV - miljøengasjement som fråvær vgs Opne dokument