1 Uttale til høyringsforslag om endring av vedtekter for KS - representasjon til Fylkesmøter og Landsting Opne dokument
2 Høringsnotat - Endring av vedtekter for KS - Representasjon til Fylkesmøter og Landsting Opne dokument