1 Førespurnad angåande tilgang til Nesttun tannklinikk - frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne dokument