1 Trekk i løn etter streiken - budsjettendring Opne dokument