1 Videreføring av prøveprosjekt med delegasjon av midlertig myndighet i visse sak Opne dokument