1 Klimastreik og føring av fråvær i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Opne dokument