1 Nasjonal ramme for vindkraft Opne dokument
2 Nasjonal ramme for vindkraft på land - innspel om regionale interesser i Hordaland Opne dokument