1 Søknad om samtykke til etablering av handelsareal i Eitrheimsvågen - Odda kommune Opne dokument
2 Søknad om samtykke for etablering av handelsareal Eitrheimsvågen - Odda kommune Opne dokument
3 Handelsanalyse Ullensvang (1036327).pdf Opne dokument
4 Uttale frå Fylkesmannen i Vestland - søknad om samtykke til etablering av nytt handelsareal i Eitrheimsvågen - Odda kommune Opne dokument