1 Høyringsfråsegn om endringar i "forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning" Opne dokument
2 høyringsnotat Opne dokument