1 Uttaler frå årsmøtet til pensjonistforbundet Hordaland Opne dokument
2 Koengen uttalelse bpf Opne dokument
3 Uttalelse om forskriften til kommuneloven om eldreråd Opne dokument
4 BPf innspill Seniormeld 2-media Opne dokument