1 Forslag til fråsegn - Forslag til kommunedelplan for Hordfast frå SVV Opne dokument