1 Status for Klimasats-prosjekt om fossilfrie bygge- og anleggsplassar i Hordaland/Vestland Opne dokument
2 Rapport: Muligheter for fossilfrie bygge- og anleggsplassar i Hordaland/Vestland Opne dokument