1 Oppfølging av verbalpunkt frå fylkestinget - internkontroll i lærebedrifter Opne dokument