1 Eksportløysing for olje og gass frå Johan Sverdrup feltet. Fråsegn Hordaland fylkeskommune Opne dokument