1 Intervjureferat frå forvaltningsrevisjonen av TT-ordninga i HFK Opne dokument