1 Høyring - endringar i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskulelova Opne dokument