1 Tømmertransport - høyring tilskotsordning Opne dokument
2 Program for utbetring av flaskehalsar for tømmertransport - høyringsbrev Opne dokument
3 Forslag til fordeling av tilskotsmidlar 2020-2021 Opne dokument
4 Fordeling av midlar i 2019 - oversikt over tiltak Opne dokument