1 Refinansiering av obligasjonslån 450 mill. kr Opne dokument