1 Finansiell samordning av bompengepakkar ved byvekstavtale - svar på skriftleg spørsmål Opne dokument