1 Vidare utarbeiding av reglement for folkevalde organ i Vestland fylkeskommune - del III Opne dokument
2 Delegeringsreglment VLFK - delegering til fylkesrådmann Opne dokument
3 Delegeringsreglement VLFK - delegering etter særlov Opne dokument
4 Finansreglement Opne dokument
5 Tillegg til sak: Økonomireglement Opne dokument
6 Tillegg til sak: Reglement for yrkesopplæringsnemnda Opne dokument
7 Tillegg til sak: Retningsliner for saksordførarordninga Opne dokument