1 Regional planstrategi for Vestland - utfordringar for fylket og for regionane Opne dokument
2 Utkast - rapport om utfordringar for fylket og regionane Opne dokument