1 Invitasjon til presentasjon av FYEL i Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter Opne dokument