1 Spørsmål i fylkesutvalet om redusert bompengebelasting ved auka statleg tilskot Opne dokument
2 Notat - 70 pst. statleg finansiering BB4 og BB5 (003) Opne dokument