1 Høyring - framlegg til endringar i privatskulelova ("ny friskulelov") Opne dokument
2 Høyringsbrev Opne dokument
3 Høyringsnotat Opne dokument