1 Tilleggsinformasjon lokale til Bergen katedralskole avdeling Kyrre Opne dokument
2 Uttale fra elevrådet ved Kyrre vedrørende nye midlertidige lokaler Opne dokument